Home>合唱知識家> 我要上傳歌詞翻譯/解說

山海歡唱

山海歡唱
中 文 曲 名山海歡唱
外 文 曲 名
作曲/編曲家台灣原住民各族民謠/ 莊春榮
原 文 歌 詞

 

Yami:Ma chi ru bu ta ka mu jia ma ta ru tu
Saisiat:Miala o tarlaeta
Puyuma:Yohaiyan adowan naya yohaiyan
Tayad:Rimuy sora rimuy yo
Thao:Kau kau pinto siyo dama sen
Puyuma:Hu hu wa! kasa kasa ya na bura bura ya na hu hu hu wa huy!
Bunun:Hu hu hu! Tuma nanu Sunda dawkavn! 
Tata hua bim!
Tayad/Truku:wis wis wis wis…
Rukai/Paiwan:Tara isa kai nava luwa u!
Bunun:Ami na Bunun
Paiwan/Rukai:Aliyan aliyan sna inu wa ne sun 
Tadaba tadaba sna inu wa ne sun
 
Truku:Rimuy maku rimuy ha
Tsuo:Iyo no uni yanga tia lian
Amis:Iye yan ho yeyan ho huy ha hai
Tsuo:Mi yo me e yao
Tayad:Rimuy rimuy yo
 
中 文 歌 詞

 

雅美族:我們一起來崇敬偉大的造物主
賽夏族:大家團聚多麼快樂
卑南族:虛詞
泰雅族:虛詞
邵族:請大家都來歡唱吧
卑南族:歡呼(婦女節慶日成群結隊到集會所)
布農族:歡呼(邀功舞)
 
泰雅族/太魯閣族:歡呼(口琴舞)
魯凱族/排灣族:歡呼(五年祭)
布農族:所有人來歡唱
排灣族/魯凱族:女同伴們,我們來玩捉迷藏!       
                         男同伴們,我們來玩捉迷藏!
                         換誰當鬼了呢?(童謠)
太魯閣族:虛詞
曹族:虛詞(戰祭)
阿美族:虛詞(豐年祭)
曹族:大家相親相愛多快樂
泰雅族:虛詞
 
樂 曲 解 說

 

取材自台灣原住民各族民謠所彙編而成的作品,包括雅美、賽夏、卑南、鄒、泰雅、太魯閣、魯凱、排灣、邵、阿美、布農等族,內容描寫對偉大造物主的崇敬及相聚歡唱的情景。歡呼部分取自布農族邀功舞、泰雅族口琴舞、排灣族五年祭及卑南族節日舞。
 
貢獻者新竹沂風女聲合唱團