Home>合唱知識家> 合唱影音介紹

Lajos Bárdos Choral Works

推薦者: 陳雲紅  撰文日期: 2012-08-05  出版社: Hungaroton  編號: HCD31980

Lajos Bárdos Choral Works

L. Bárdos (1899-1986),Z. Kodály的學生,1925-1941擔任the Cecilia Chorus指揮,1929-1933擔任Palestrina Chorus指揮。1931,他與Gyula Kertész共同創立Magyar Korus publishing company,此機構對於匈牙利的合唱發展有極大的貢獻。1934,他成立Singing Youth movement。1936,他是National Association of Hungarian 的領導之一。1949,Béla Bartok Association 的領導之一。1925-1942,他是Varosmajor Church的指揮,1924-91962,他擔任Matthias Coronation Church的指揮。Bardos,畢生致力於合唱音樂的發展,創作素材採用許多民謠旋律,創作種類多樣,有合唱與管弦樂的作品,無伴奏合唱作品,聖樂與俗樂,極具教育功能與藝術價值。

 
這張是由匈牙利數個不同編制的合唱團所錄製的,有女聲合唱團,男聲合唱團,以及混聲合唱團。欣賞此專輯,不僅可以認識L. Bárdos 的創作,還可以比較不同合唱團的表現。曲目如下:
1. Popule meus
2. Libera me
3. Ave maris stella
4. Boldogasszony / Blessed Virgin
5. Pázmány Péter himnusza / Péter Pázmány’s Anthem
6. A földhez / To the Earth
7. A nyúl éneke / The Rabbit’s Song
8. Elmúlt a tél / Winter
9. Bartók emlékére / Bartók
10. Kodály köszöntése / Kodály
11. Elsö népdalrapszódia / Folksong Rhapsody No.1
12. Szeged felöl / From Szeged Way
13. Széles a Duna / The Danube is Wide
14. Dana-dana
15. Régi táncdal / Ancient Dance Tune